ทดลองเรียนฟรี คอร์สปรับพื้นฐานแคลคูลัส เรื่องการหาลิมิต 0/0

ทดลองเรียนฟรี คอร์สปรับแคลคูลัส ระดับมหาลัย เรื่องการหาลิมิต 0/0

โดยเรื่องการหาลิมิตรูปแบบ 0/0 ถือเป็นโจทย์ปัญหา classic ที่น้องๆจะเจอได้อยู่บ่อยๆทั้งในระดับ ม.ปลาย หรือแม้กระทั่งในระดับมหาลัยเองก็ตาม

น้องๆสามารถ Download เอกสารเพื่อประกอบการทดลองเรียนได้เลยครับ

โดยคอร์สนี้ถูกตกผลึกมาจากประสบการณ์สอนแคลคูลัสให้กับน้องๆวิศวะกว่า 12 ปีของพี่จุ๊ ทำให้ทราบว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนแคลคูลัส จึงเกิดเป็นคอร์สนี้ขึ้นมาครับ

รายละเอียดคอร์ส
บทที่1 : Pre-calculus
บทที่2: ลิมิตและความต่อเนื่อง
บทที่3: การหาอนุพันธ์
บทที่4: การหาปริพันธ์

คอร์สปรับพื้นฐานแคลคูลัสจะเปิดให้สมัครแล้วที่ เว็บไซต์ be-enigneer.com ครับ