นี่สินะ ทำไมถึงต้องเรียน machine design ?

Machine design เป็น application จากการที่เรียนวิชาพื้นฐานต่างๆมาตั้งแต่ปี 1 ปี 2
ทำให้เราเห็นภาพการออกแบบเครื่องจักรพื้นฐานตั้งแต่ต้น

ตัวอย่างข้างล่างนี้ เราได้ทำ
– เขียน internal load ที่กระทำบนเพลาจากแรงภายนอกทั้งหมดได้
(พื้นฐานมาจาก statics)

– เขียน SFD/BMD ได้
หา normal stress, shear stress เป็น
นำมาเขียนลง mohr’s circle เพื่อหา principal stress ได้
(พื้นฐานมาจาก strength)

สุดท้ายแล้ว เอา principal stress ไปคิด safety factor รวมกับความรู้พื้นฐาน material เลือก yield strength เราก็สามารถนำไปออกแบบเพลาได้แล้วว่าควรใช้ material ชนิดไหน อย่างไร เพลาจึงจะอยู่ได้

จริงๆต้องเรียนเรื่อง fatique อีกนะ ถึงจะครบถ้วนว่าเพลาจะไม่พังขณะใช้งานจริงๆ

Screen Shot 2560-02-06 at 17.35.28Screen Shot 2560-02-06 at 17.35.48