ปรับพื้นฐาน Chemistry (หลักสูตรปี 64)

Or เข้าสู่ระบบ to access your purchased courses

Modules


Lesson 1 อะตอมและธาตุ

Lesson 2 ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม

Lesson 3 แนวโน้มของสมบัติตามตารางพีริออดิก

Lesson 4 พันธะเคมี

Lesson 5 ปริมาณสารสัมพันธ์