18.2 โมเมนตัมเชิงมุม โมเมนต์ไดโพลแม่เหล็ก และสปินของอิเล็กตรอน

Back to: