2.5 การตกอย่างอิสระของวัตถุ

Free Preview

Back to: ส่วนตัว: ปรับพื้นฐาน Physics (หลักสูตร 2563) > Lesson 2 Motion Along a Straight Line

ใส่ความเห็น