3.11 เฉลยโจทย์เพิ่มเติม 3-1 ถึง 3-8

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry (หลักสูตรปี 64) > Lesson 3 แนวโน้มของสมบัติตามตารางพีริออดิก

ใส่ความเห็น