3.2 กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน

Back to: ปรับพื้นฐาน Physics > Lesson 3 Newton’s Laws of Motion

ใส่ความเห็น