3.4 เทคนิคอินทิเกรต : เปลี่ยนตัวแปร

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

กลับไปที่: ปรับพื้นฐาน Calculus > Lesson 3 Basics and Integrations