3.5 การแยกแรงออกเป็นแรงองค์ประกอบที่ตั้งฉากกัน

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ส่วนตัว: ปรับพื้นฐาน Physics (หลักสูตร 2563) > Lesson 3 Newton’s Laws of Motion

ใส่ความเห็น