4.1 งานเนื่องจากแรงคงตัว

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ส่วนตัว: ปรับพื้นฐาน Physics (หลักสูตร 2563) > Lesson 4 Work and Energy.

ใส่ความเห็น