4.7 โจทย์รูปแบบที่ 2 เปลี่ยนตัวแปรแล้วเหลือ x แต่ x ตัดกันหมด

Back to: ปรับพื้นฐาน Calculus > Lesson 4 Integration

ใส่ความเห็น