4.7 โจทย์รูปแบบที่ 2 เปลี่ยนตัวแปรแล้วเหลือ x แต่ x ตัดกันหมด

Back to:

ใส่ความเห็น