4.8 โจทย์รูปแบบที่ 3 เปลี่ยนตัวแปรแล้วเหลือ x แต่ x ตัดกันไม่หมด

Back to:

ใส่ความเห็น