4.8 โจทย์รูปแบบที่ 3 เปลี่ยนตัวแปรแล้วเหลือ x แต่ x ตัดกันไม่หมด

Back to: ปรับพื้นฐาน Calculus > Lesson 4 Integration

ใส่ความเห็น