5.3 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ส่วนตัว: ปรับพื้นฐาน Physics (หลักสูตร 2563) > Lesson 5 Momentum and Impulse.

ใส่ความเห็น