8.2 แรงแม่เหล็กระหว่างลวดตัวนำที่มีกระแสขนานกัน

Back to: