Problem 8-19

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

การหาทิศของ ความเร่ง ar = -a cos 60 เหมือนกับข้อ 7-22 และ 7-23

กลับไปที่: Mechanics (Dynamics) > Lesson 8 เฉลยแบบฝึกหัด