Problem12

Back to:

ความคิดเห็น

  1. ชอบสไตล์การสอนพี่กล้ามากครับที่มีการทวนให้อยู่เรื่อยๆสำหรับบางทีที่ฟังไม่ทันดีมากๆเลยครับแต่ว่าในบางครั้งพี่กล้าทวนแล้วจะพูดผิดอยู่เช่นพูดสลับค่าตัวแปรบางตัวหรือเขียนไม่ครบบ้างทำให้ในบางทีคนที่ไม่เก้ทตอนแรกอาจจะหลงได้ครับ แต่พี่กล้าทำดีแล้วครับคนเรามีผิดพลาดกันได้ขอให้พี่สอนแบบนี้ต่อไปครับ

ใส่ความเห็น