จะรู้ได้ยังไง ว่าคานแบบไหนแข็งแรงกว่ากัน?

คานแบบไหนแข็งแรงกว่ากัน ความแข็งแรงขึ้นอยู่กับค่าอะไร?

ระหว่างคานเหล็ก กับคานไม้ แน่นอนว่าคานที่ทำจากเหล็กต้องแข็งแรงกว่า แต่หากเปรียบเทียบคานเหล็กด้วยกัน คานขนาดใหญ่ไม่ได้แข็งแรงกว่าคานขนาดเล็กเสมอไป ซึ่งจะทำให้คานแข็งแรงนั้น จำเป็นต้องมีการออกแบบหน้าตัดคานที่ดี

แล้วการออกแบบที่ดีคืออะไร เราควรออกแบบหน้าตัดคานอย่างไรให้รับแรงได้เยอะ มีปริมาณอะไรมั้ยที่ใช้วัดความแข็งแรงของคาน

ทางกลศาสตร์มีปริมาณชนิดหนึ่งที่ใช้บอกความสามารถในการรับแรงของคาน (ปกติคานรับโมเมนต์) ปริมาณนั้นเรียกว่า Area Moment of Inertia คลิปด้านล่าง พี่อิ้วจะมาสอนการหา Area Moment of Inertia ตั้งแต่ความหมาย หลักการนำไปใช้ และ Area Moment of Inertia ของรูปฮอตฮิตที่ได้ใช้บ่อยในการทำงาน