คอร์สปรับพื้นฐานแคลคูลัส เกิดจากการตกผลึกโดยประสบการณ์สอนแคลคูลัสให้กับน้องๆวิศวะกว่า 12 ปี ทำให้ทราบว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชานี้ โดยคอร์สนี้มีความพิเศษคือ บทแรกมีชื่อว่า Mathematics Preliminaries พี่จะทบทวนคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่ต้องใช้ในวิชาแคลคูลัส เช่นแก้สมการ, การหาค่าตรีโกณ คอร์สนี้จึงเหมาะกับทุกๆคนที่ อยากมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมในการนำไปใช้ในการเรียนมหาลัย

เรียนกับพี่จุ๊แล้วเป็นยังไงบ้าง?

Modules


Lesson 1 Mathematic Preliminaries

Lesson 3 Derivatives

Lesson 4 Integration