คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์ เหมาะสำหรับน้องที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัยทุกคณะทางสายวิทย์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสายการแพทย์ที่จะต้องเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับปี 1

ด้วยประสบการณ์การสอนที่ยาวนานทำให้พี่แม็กซ์เห็นจุดอ่อนของน้องๆ ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ในมหาลัยซึ่งมีความยากและซับซ้อนกว่าตอนมัธยม ในคอร์สนี้พี่แม็กซ์จะเชื่อมความสัมพันธ์เนื้อหาจากตอนมัธยมเข้าสู่ระดับมหาลัย เพื่อให้น้องๆ มีพื้นฐานที่แข็งแรงและมีความมั่นใจก่อนจะเข้าเรียนมหาลัย

เรียนกับพี่แม็คแล้วเป็นยังไงบ้าง?

Modules


Lesson 1 Mathematics for Physics.

Lesson 2 Motion in One and Two Dimensions

Lesson 3 Newton’s Laws of Motion