คอร์สปรับพื้นฐานเคมี เหมาะสำหรับน้องที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัยทุกคณะทางสายวิทย์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสายการแพทย์ที่จะต้องเรียนวิชาเคมีในระดับปี 1

หนังสือแบบเรียน มีอะไรบ้าง

Modules


Lesson 1 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอะตอม

Lesson 2 แนวโน้มของสมบัติตามตารางพีริออดิก

Lesson 3 พันธะเคมี

Lesson 4 ปริมาณสารสัมพันธ์