เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ be-engineer.com เก็บรวบรวม
  1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน (เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด)
  2. รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รหัสไปรษณีย์)
  3. ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ (เช่น คุกกี้ หมายเลข IP และข้อมูลอุปกรณ์)
  4. ข้อมูลการซื้อสินค้า และประวัติการเข้ารับบริการ (เช่น วันที่ซื้อสินค้า)
  5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเปิดเผยให้แก่บริษัท
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้หรือใช้ ผ่านเว็บ be-engineer.com และ be-eigneer.com ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับอนูญาต และตกลงว่า เป็นสิทธิและกรรมสิทธิของ be-engineer.com และ be-engineer.com สามารถใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และเพื่อใช้จัดส่งข้อหมูลหรือติดต่อสื่อสารกับท่านได้
 3. หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารในส่วนรายละอียดเกี่ยวกับตัวท่าน และข้อมูลการติดต่อ ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองใน เมนูสมาชิก แต่หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงาน ([email protected]) เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเป็นการเฉพาะได้
 4. ท่านสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลาทาง [email protected]