ทดลองเรียนฟรี คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์

ทดลองเรียนฟรี คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์ ระดับมหาลัย

ทดลองเรียนฟรี คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์ 1 ระดับมหาลัย เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นกฎที่อธิบายให้เห็นว่าแรงต่างๆ ที่กระทำต่อวัตถุส่งผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร กฎของนิวตันเป็นกฎพื้นฐานที่สำคัญสุดๆ สำหรับวิชาฟิสิกส์ นำใช้อธิบายได้ตั้งแต่การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจนไปถึงการโคจรของดาวเทียมรอบโลก สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์ ถ้าสนใจกด Download เอกสารได้เลยครับ

คอร์สปรับพื้นฐานฟิสิกส์จะเปิดให้สมัครได้วันที่ 1 มิ.ย. นี้ ในเว็บ be-enigneer.com ครับ