ทดลองเรียนฟรี คอร์สปรับพื้นฐานแคลคูลัส

ทดลองเรียนฟรี คอร์สปรับพื้นฐานแคลคูลัส ระดับมหาลัย

ทดลองเรียนฟรี คอร์สปรับแคลคูลัส ระดับมหาลัย เรื่องการอินทิเกรต

ถ้าสนใจกด Download เอกสารเพื่อประกอบการทดลองเรียนได้เลยครับ

โดยคอร์สนี้ถูกตกผลึกมาจากประสบการณ์สอนแคลคูลัสให้กับน้องๆวิศวะกว่า 12 ปีของพี่จุ๊ ทำให้ทราบว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนแคลคูลัส จึงเกิดเป็นคอร์สนี้ขึ้นมาครับ

รายละเอียดคอร์ส
บทที่1 : Pre-calculus
บทที่2: ลิมิตและความต่อเนื่อง
บทที่3: การหาอนุพันธ์
บทที่4: การหาปริพันธ์

คอร์สปรับพื้นฐานแคลคูลัสจะเปิดให้สมัครได้วันที่ 1 มิ.ย. นี้ ในเว็บ be-enigneer.com ครับ