ทำไม Energy loss ถึงมีหน่วยเป็น m?

ในวิชา Fluid ค่า Energy loss หรือ Head loss ทำไมเขาใช้หน่วยเป็น เมตร? ทำไมไม่ใช้หน่วย J?

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Head loss หน่วย m หมายความว่ายังไง เช่น head loss = 10 m หมายความว่า ถ้าเราใช้ pump กับระบบท่อนี้ ระยะทางที่ pump สามารถส่งน้ำขึ้นไปได้จะน้อยลง 10 m

คือมันเข้าใจได้เร็วกว่าถ้าคุยกันเป็นหน่วยเมตร เช่น เราเลือก flow rate ของ pump มาค่านึง แล้วมี total head = 100 m ระบบท่อที่ต้องการส่งผ่านท่อมีความสูงทั้งหมด 80 m และมี head loss 10 m อย่างนี้ flow rate ที่เราเลือกสามารถใช้กับระบบท่อนี้ได้ [100 > 80 + 10] (ในกรณีที่ ความดัน และความเร็วของต้นทางและปลายทางเท่าเดิม)

รูป pump curve

อีกสาเหตุที่เค้าชอบใช้หน่วยของความยาว/ความสูง (m or ft) แทน หน่วยของพลังงาน (kJ/kg or lbf.ft/lbm) เพราะใน pump curve ส่วนใหญ่มักจะเป็น อัตราการไหลของ pump เทียบกับ ความสูงหรือระยะทางที่ทำได้ รูปด้านบน

ปล. สมัยก่อนเค้ามักจะใช้ pump ในการส่ง fluid ขึ้นที่สูง ก็เลยเรียกติดปากกันว่า head แล้วก้ใช้มาจนปัจจุบัน