2.1 การเคลื่อนที่

Back to: ปรับพื้นฐาน Physics > Lesson 2 Motion Along a Straight Line

ใส่ความเห็น