3.6 ฟังก์ชันตรีโกณมิติไฮเปอร์โบลิค

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ส่วนตัว: ปรับพื้นฐาน Calculus (หลักสูตร 2563) > Lesson 3 Derivatives

ความคิดเห็น

  1. ข้อ 5 ดิฟ x coth(x^2)
    1) ตรงหลังคูณด้วยดิฟหน้าควรจะเป็น coth(x^2) คูณดิฟหน้า ไหมครับ
    พี่เขียน coth^2(x^2)คูณดิฟหน้าครับ
    2) ตรงดิฟ coth(x^2) ควรจะเป็น -csc^2(x^2) ไหมครับ
    พี่เขียน -csc(x^2) ครับ

ใส่ความเห็น