4.6 โจทย์รูปแบบที่ 1 เปลี่ยนตัวแปรแล้วไม่เหลือ x

Free Preview

Back to: ปรับพื้นฐาน Calculus > Lesson 4 Integration

ใส่ความเห็น