4.6 โจทย์รูปแบบที่ 1 เปลี่ยนตัวแปรแล้วไม่เหลือ x

Free Preview

Back to: ส่วนตัว: ปรับพื้นฐาน Calculus (หลักสูตร 2563) > Lesson 4 Integration

ใส่ความเห็น