ทดลองเรียนฟรี คอร์ส Calculus 1 สจล. เรื่องอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

ทดลองเรียนฟรี คอร์สป Calculus 1 สจล. เรื่องอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

เรื่องอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ หรือ Mathematical Induction จะพูดถึงการพิสูจน์ประโยคทางคณิตศาสตร์ เช่น ตอน ม.ปลาย เราคงเคยเจอสมการที่แสดงผลบวก n พจน์ใดๆ นั่นคือ ∑n=n(n+1)/2 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์จะมาพิสูจน์สมการนี้ (หรืออีกหลายๆสมการ) ว่าเป็นจริง..จริงหรือไม่

น้องๆสามารถ Download เอกสารเพื่อประกอบการทดลองเรียนได้เลยครับ

สมัครเรียนได้ที่


รายละเอียดคอร์ส Calculus1 (หลักสูตรวิศวะ ลาดกระบังฯ)
บทที่1 : Mathematical Induction
บทที่2: ฟังก์ชัน
บทที่3: Limit and Continuity
บทที่4: Derivative
บทที่5: Application of derivative
บทที่6: Basic of integration

 

 

เรียนกับพี่จุ๊แล้วเป็นไงบ้าง

สอบถามเพิ่มเติม