2.5 การจัดเรียงอิเล็กตรอน

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry (หลักสูตรปี 64) > Lesson 2 ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม

ความคิดเห็น

    1. ตอนเราใส่อิเล็กตรอนเราใส่ตามลำดับพลังงาน (ตามทิศทางลูกศร) แต่ตอนดึงอิเล็กตรอนออก ต้องดึงจากชั้นพลังงานนอกสุดก่อนก็คือที่ระดับชั้นพลังงาน n=6 ซึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ 6s 2 ตัว และจากนั้นจึงดึงระดับชั้นพลังงานรองลงมานั่นก็คือที่ n=5 แต่ว่ามีทั้ง 5s และ 5p ก็ให้เราดึงจาก 5p ก่อน

      ปล ในเฉลยพี่ลืมเขียน 4f3

ใส่ความเห็น