1.4 ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry > Lesson 1 อะตอมและธาตุ

ใส่ความเห็น