2.3 เลขควอนตัม

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry (หลักสูตรปี 64) > Lesson 2 ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม

ใส่ความเห็น