2.6 เฉลยโจทย์เพิ่ม ข้อ 2-1 ถึง 2-2

Back to:

ความคิดเห็น

  1. nu (v) อักษรกรีก แทน parameter frequency
   เหมือนกับที่ใช้ lamda แทน ความยาวคลื่น

   f น่าจะมาตัวอักษรแรกของคำว่า frequency เพื่อความง่ายในการจดจำ

   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้แต่งหนังสืออีกเช่นกันว่าจะใช้ตัวอักษรใดในการแทน ซึ่งในอนาคตหนังสือบางวิชาอาจมีการแทนค่า parameter เดียวกันด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน

   แต่ถ้าพูดถึงหน่วย ความถี่ มีหน่วยเป็น ต่อวินาที หรือ Hz ครับ

ใส่ความเห็น