3.1 การจำแนกกลุ่มของธาตุในตารางธาตุ

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry > Lesson 3 แนวโน้มของสมบัติตามตารางพีริออดิก

ใส่ความเห็น