4.13 การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโควาเลนต์

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry (หลักสูตรปี 64) > Lesson 4 พันธะเคมี

ใส่ความเห็น