Problem 3-12 (section method)

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

3-12. [midterm 1/2006] จงหาแรงในชิ้นส่วน KJ

 

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 3 เฉลยแบบฝีกหัด