Problem 4-13

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

4-13. จงคำนวณหาขนาดโมเมนต์ M ที่ทำให้แรงปฏิกิริยา Ax=0

 

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 3 เฉลยแบบฝีกหัด