Problem 1-15

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-15. งหาโมเมนต์รอบจุด O (ขนาดและทิศทาง) กำหนดให้  F = 14i + 8j – 6k  N

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด