Problem 1-13

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-13.  เส้นเชือก BC รับแรงขนาด 750 N
) จงเขียนเวกเตอร์ของแรงตึงเชือก BC
) จงหาโมเมนต์รอบจุด O

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด