Problem 1-9

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-9. เชือก AB รับแรงตึง 400 N ซึ่งกระทำที่จุด A บนแท่งเหล็ก OA ดังรูป จงหาโมเมนต์รอบจุด O จากแรงตึงเชือกนี้

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด