Problem 1-16

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-16. จงหาโมเมนต์ที่เกิดจากแรงทั้ง 4

 

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด