Problem 1-12

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-12. จงหาโมเมนต์รอบจุด O เนื่องจากแรง 600 N

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด