Problem 1-7

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-7. จงคำนวณหาโมเมนต์ที่เกิดจากแรง 250 N ที่กระทำกับมือจับรอบสกรูหัวหกเหลี่ยม

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด