Problem 1-23

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-23. คานเหล็กรับแรงและโมเมนต์ดังรูป จงแทนที่แรงทั้งสองด้วย แรงลัพธ์  R และคัปเปิลโมเมนต์ M ที่จุด A

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด