Problem 1-35

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-35. จงลดรูปแรงทั้ง 3 ให้เป็น wrench และระบุตำแหน่งที่ wrench ผ่านบนระนาบ x-y

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด