Problem 4-26

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

4-26. [midterm 1/2552] แบริ่งวงแหวน 3 วงรองรับแรงแนวแกนขนาด 800 lb หากสัมประสิทธิความเสียดทานสถิตย์เป็น 0.35 จงหาโมเมนต์ขแงแรงบิดที่ใช้ในการทำให้เพลาหมุน

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 4 เฉลยแบบฝึกหัด