Problem 1-32

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-32. ากรูปมีแรง 2.4 kN, 1.5 kN และ  3.6 kN จงหาจุดตัดแกน x และแกน y ที่แรงลัพท์ลากผ่าน

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด