Problem 1-19

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-19. จงหาโมเมนต์รอบแกน z เนื่องจากเส้นเชือกที่มีความตึง 2500 N

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด