Problem 1-27

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-27. จงหาระยะ d ที่ทำให้ผลรวมของ MR มีขนาดเท่ากับ 20 N·m

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด