Problem 1-31

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-31. จงแทนที่แรงทั้ง 3 ซึ่งกระทำกับแท่ง ABCDE ด้วยแรงและคัปเปิลที่จุด A จากนั้นคำนวณหาจุดตัดที่แรงลัพท์ R ลากผ่านแกน x

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด